TIETOSUOJASELOSTE

Wasa Huoneistot Christel Björk LKV on vuokravälitys- ja kiinteistönvälityspalveluita tarjoava yritys. Tämä tietosuojaseloste koskee yrityksen asiakkaiden, kuten vuokranantajien, vuokra-asunnon hakijoiden ja vuokralaisten, asuntojen myyjien ja asuntojen ostajien, henkilötietojen käsittelyä.

1. YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjä:
Wasa Huoneistot Christel Björk LKV
Y-tunnus 1413470-4
Kauppapuistikko 33
65100 Vaasa
Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Christel Björk
puhelin +358 500 655 177
christel.bjork@wasahuoneistot.fi

2. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Kaikkien rekisteröityjen osalta käsitellään seuraavia perustietoja:
• Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero, sähköpostisosoite,
• Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• Tapahtumatiedot
• Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden käyttämispäivä, asiakkaan niihin liittyvät toiveet, palvelun myyjätiedot, tiedot avainten lukumääristä, tyypeistä ja käyttötarkoituksista, vastaanotoista ja luovutuksista sekä palveluun liittyvä yhteydenpito ja tapahtumat

Vuokranantajien ja asunnon myyjien osalta käsitellään perustietojen lisäksi:

• Vuokrattavaan tai myytävään kohteeseen liittyvät omistussuhteet ja tiedot, kuten osoite, kiinteistörekisteri- tai asunto-osakeyhtiötiedot, kunto- ja remonttitiedot, kiinnitys-, vastike- ja velkaosuustiedot, koko, huoneluku, vapautuminen, vuokra- tai hintapyyntö, tieto siitä, onko välityskohde tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina, sekä asiakkaan antamat lisätiedot kohteesta.

Vuokralaisten ja vuokra-asunnon hakijoiden osalta käsitellään perustietojen lisäksi:

• Työantaja
• Opiskelijastatus, oppilaitos, koulutusohjelma
• Asunnon hakukriteerit
• Vuokrasuhteen alkamispäivä
• Luottotiedot sekä muut tiedot vuokranmaksukyvyn arvioimista varten
• Mahdollinen takaus-, holhooja- tai edunvalvontasuhde tai mahdollinen yhteyshenkilö


4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen seuraavin tavoin:
• Sopimus: Toteuttaaksemme vuokraus- tai myyntitoimeksiannon käsittelemme toimeksiantajamme henkilötietoja esitelläksemme ja markkinoidaksemme kohdetta, yhdistääksemme vuokraajan ja vuokralaisen tai myyjän ja ostajan sekä laskuttaaksemme toimeksiannon. Henkilötietoja käsitellään myös hakemuksissa, tarjouksissa, vastatarjouksissa, kauppa- ja vuokradokumenteissa sekä niiden liitteissä osana sopimusneuvotteluita.
• Suostumus: Pyydämme suostumuksen vuokra-asunnon hakijan tai omistusasunnon ostajan henkilötietojen käsittelyyn, jotta voisimme lähettää hakijalle sähköpostitse tietoa vapautuvista kohteista. Annetun suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.
• Oikeutettu etu: Käsittelemme tietoja markkinointiin, profilointiin, petosten ja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen, oikeudellisten vaateiden esittämiseksi tai puolustamiseksi.


5. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:
• Vuokranantajan ja vuokralaisten tietoja säilytämme, kunnes saamme tiedon, ettei niiden säilyttäminen ole enää tarpeen, mutta aina kuitenkin vähintään lain edellyttämät viisi vuotta.
• Vuokra-asunnon hakijan tai asunnon ostamisesta kiinnostuneen tietoja säilytämme korkeintaan kuusi kuukautta tietojen antamisesta, mikäli vuokra- tai kauppasopimusta ei synny ja siitä aiheudu perustetta pidempään säilytysaikaan. Tehtyjä tarjouksia säilytämme, kunnes reklamaatioajat ovat päättyneet, mutta aina kuitenkin vähintään lain edellyttämät viisi vuotta.
• Asunnon myyjän ja ostajan tietoja säilytämme, kunnes reklamaatioajat ovat päättyneet, mutta aina kuitenkin vähintään lain edellyttämät viisi vuotta.

6. TIETOJEN LUOVUTUKSET

• Viranomaiset: Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
• Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

7. REKISTERIN SUOJAUS

Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt Wasa Huoneistot Christel Björk LKV:n tiloissa, joissa tietoja käsitellään ja säilytetään, voi liikkua vain tietojen käyttämiseen oikeutettu henkilökunta.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

• Tietojen tarkastaminen, korjaaminen, siirtäminen ja poistaminen: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Asiakas voi myös halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
• Suostumuksen peruuttaminen: Asiakas voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä meihin.
• Valitusoikeus: Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

CHRISTEL BJÖRK

  • KM LKV YKV MIS VuT
  • Puh: 0500-655177
Image

YHTEYSTIEDOT:

  • Avoinna: Ma-Pe 10-17
  • Kauppapuistikko 33
  • 65100 Vaasa
  • Puh: 06-3177 577